понеділок, 5 березня 2012 р.

Соціально-психологічний супровід щодо забезпечення оптимальних умов розвитку та навчання учнів з психофізичними вадами у масовій школі передбачає реалізацію таких напрямів:
1.    Надання психопрофілактичної та психокорекційної допомоги дитині.
2.    Інформаційно-пояснювальна робота з педагогами і батьками.
3.    Психологічне консультування батьків.
4.    Організація соціального середовища через спеціальну підготовку педагога та учнів конкретного класу

Впровадження інклюзивних підходів до навчання дітей з особливими потребами:
1.Організаційна робота
1.    Створення банку даних дітей із вадами.
2.    Анкетування батьків, учителів та вихователів із питань ставлення до цієї проблеми, систематизації побажань.
3.    Визначення базових освітніх закладів для впровадження інклюзивних підходів навчання дітей із вадами.
4.    Інформаційне забезпечення роботи через патронаж та ЗМІ.
2. Методичне забезпечення змісту роботи
5.    Розробка теоретичних та практичних матеріалів на допомогу вчителям, вихователям та батькам.
6.    Удосконалення професійної майстерності педагогів: проведення педагогічних читань, лекцій, конференцій тощо з метою ознайомлення з досягненнями вітчизняних колег та досвідом роботи педагогів інших країн із питань упровадження ідеї інклюзивної освіти в життя нашого міста.
7.    Творче забезпечення освітньо-виховного процесу на основі проблемних завдань.
3. Робота з педагогічними кадрами
8.    Організація в ЗОШ семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, творчих груп, консультацій із навчання вихователів та вчителів ефективних форм, прийомів роботи з метою допомогти кожному педагогу, в якого навчається дитина з вадами, активізувати потенційні можливості, компенсаторні механізми дитячого організму, навчити дитину самостійно пізнавати навколишній світ та користуватися збереженими аналізаторами, накопиченим досвідом, знаннями.
9.    Обговорення проблем на сумісних конференціях педагогів спеціальних/спеціалізованих та навчальних закладів області.
10.    Організація курсів підвищення кваліфікації.
4. Робота з батьками
11.    Активізація проблем розвитку, навчання та виховання дітей через активні форми роботи: конференції, батьківські збори, педагогічні читання, дні відкритих дверей, консультації.
12.    Розробка анкет, вивчення запитів батьків, виявлення їхнього педагогічного рівня з питання розвитку, виховання та навчання дітей із вадами.
13.    Спільна діяльність батьків та закладів освіти з питань інклюзивного підходу.
14.    Активна робота консультпунктів на базі спеціальних/спеціалізованих шкіл-інтернатів та ЗОШ шкіл.

Психолого-педагогічна реабілітація полягає в організованих заняттях корекційного характеру при навчальних заняттях, в трудотерапії, ігротерапії, індивідуальній і груповій психотерапії:
1.    Включення в навчальні заняття відбувається поступово; пристосування дітей до того чи іншого виду діяльності вимагає тривалого часу.
2.    Заняття проводиться в двох напрямах: з однієї сторони, вони здійснюються як форма для отримання знань і , з іншої - як розвиток, корегування процесів мислення, уваги, регуляція поведінкових реакцій.
3.    Робота з виправлення порушень індивідуалізована для кожної дитини і для кожної групи захворювань
4.    Характер занять, навантаження і дозвілля оцінюються на основі природи психічного розладу, залишкових можливостей, фазових станів.

ВИСНОВОК
Належна результативність у навчанні учнів з особливими потребами досягається за таких умов:
-    допомога батьків у процесі навчання;
-    допомога та підтримка вчителя, в тому числі в адаптаційний період;
-    допомога однокласника, який сидить поруч за партою;
-    раціональна організація власне навчального процесу;
-    урахування специфіки сприйняття навчального матеріалу;
-    готовність дитини з особливими потребами увійти в середовище здорових однолітків (водночас готовність останніх прийняти ровесника з психофізичними вадами);
-    подолання труднощів в комунікативній сфері.Немає коментарів:

Дописати коментар